Контакт

Свържете се с автора
Тук можете да напишете своето съобщение, покана, коментар, отзив или пожелание към автора.
Оставате телефон за връзка по желание. Обикновено първо отговаряме по e-mail.

Искам да отправя предложение

Предложение за събитие или сътрудничество с автора
Използвайте тази форма, ако искате да поканите автора като гост на ваше събитие или имате творческа идея за сътрудничество в дадена област.
Please enter your email, so we can follow up with you.
С какво се занимавате - оставете сайт, контакти или информацията, която пожелате!
Опишете предложението си максимално точно, за да получите подходящ отговор.

Бих желал презентация на книгата по e-mail

Искам да получа презентация на книгата и автора

Перо-от-Древна-Тишина-Пловдив
Перо от Древна Тишина,
Мястото: Отсреща, Пловдив

Текстовете публикувани на svetlina.org в поезия, проза, поетични soliloquy-та, разкази и разговори са написани от мен – Светлина Трифонова.  При споделяне на чужд текст, авторът е споменат на страницата. ©Всички права запазени. 

Писмата

Има писма,
които е по-добре да бъдат изгорени.
И такива,
които е добре все някога да изпратя.
Такива, които ми се ще да не бях написала.
И други, които се изгубиха.
Опитът ми сочи…
Гълъбите са по-сигурни за пренасяне
на съобщения
от стандартните офиси на пощата.
И има ангели,
преоблечени като пощальони.
Бих отворила професионално
писарско студио за написване на писма.
Но защо да го правя?
Нали и тази работа е лично дело.
Пишете си писма. Пишете…
Пишете и до себе си от време на време.
За някоя година занапред.
И си оставете карта,
за да намерите къде сте скрили сами писъмцето.
Правете такива неща, правете.
Чудесата и вълшебствата са непотребни.
Но написани и ненаписани писма –
открих, че те са ценни и безценни.
С пишеща машина, молив или с перо,
на шега или с капчици от сълзи.
Напиши ми днес едно писмо.
А аз ще ти отвърна
с нещо чудно.

Facebook Comments

This post is also available in: English (Английски)