By the time you get this letter…

Докато получиш това писмо, ще съм изтанцувала всяка точка От картата начертана от нас. Докато получиш това писмо, Ще съм написала всяка дума, Която Бог ми позволи за нашата история. Докато получиш това писмо, Със сигурност ще е прекалено късно, Но това няма да има значение. Докато получиш това писмо, Душата ми все ще е обичала твоята душа. Докато получиш това писмо, във всеки красив звук ще съм чувала топлият ти глас в ухото си. Докато получиш това писмо, Ще съм заминала. Ще съм заминала отдавна, Но няма да ме няма вечно. Ще съм у дома. А ако съм удома, Значи със сигурност съм там с теб. Ще разперя криле и ще полетя. Така, както ти пожела за мен, моя […]

Continue Reading

You may also like

При теб

При тебе бях, но не разбрах светлина ли беше или мрак. В очите ти живях, но не разбрах, в езера ли бях или блата от гняв. Какво видях при теб оставих. През булеварда нощ след нощ летях и влизах през прозореца ти. Над тебе бдях, потънал в тъмнина и лягах в дланите ти да поспя. Както в листото сутрин спи роса единствения сън на Бога. Светлина 

Continue Reading

You may also like