Ние сме малките творци с прекалено много неосъзната сила

….. С: Но… онзи ден си мислих, че ако предположим, че наистина сме си направили план програма за развитие тук, изпълнението й зависи от толкова много фактори… Б: Аз не вярвам в свободната ни воля за планиране на живота. Нашите възможности се простират в рамката до толкова какво чувство влагаме. Всичко е предопределено С: Според мен има набор от възможности и сме проявили свободната си воля в тяхната рамка – например как да изживееш нещо – има няколко варианта и избираш сам, разбирайки как ще се развие всеки от тях. Б: Да С: И аз и ти сме прави.. свободен избор, но в съзнателна рамка Б: Твоето […]

Continue Reading