„Сама и дива“ ме наричаше – самодива

Svetlina Trifonova, Kristina Likova Photography

Попита ме баща ми защо страда родът ни.  Отвърнах му: Страдате, защото не се обичате, не почитате жените си, не са високо мислите ви и милост нямате. Страдате, защото все искате да притежавате, да завладявате и така погубвате. Страдате, защото светлината ми объркахте с тъмнина и избрахте лесните пътища. Страдате, защото не разбирате, че вие не можете да контролирате, и че твърдоглавието ви е болест. Страдате, защото не познавате законите на вселената и все в кръгове се въртите. Страдате, защото избивате животните и не знаете кога да спрете. Страдате, защото смятате майките и жените за слаби, а вие за техни господари. Страдате, защото още не сте простили едно поробване, а не си спомняте своята отговорност. Страдате по много причини, както […]

Continue Reading

You may also like